Regulamin sklepu

Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego https://sklep.anfaus.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego anfaus.pl, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu anfaus.pl i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Sklep internetowy anfaus.pl dostępny pod adresem http://www. anfaus.pl, prowadzony jest przez firmę ANFAUS Piotr Nowik z siedzibą w Białymstoku, pod adresem ul. Antoniukowska 15b/22, 15-740 Białystok, NIP PL 5422142475, REGON: 052241275,

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

 1. Sklep https://sklep.anfaus.pl prowadzi sprzedaż towarów z zakresu sprzętu, wyposażenia mieszkań oraz części zamiennych do sprzedawanych towarów przez stronę internetową o adresie https://sklep.anfaus.pl Szczegółowy zakres oferty jest równoznaczny z ofertą prezentowaną w danym momencie na stronach https://sklep.anfaus.pl

KUPUJĄCY

 1. Kupującym może być osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

PRODUKTY

 1. Wszystkie towary oferowane w sklepie www.anfaus.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

Sklep anfaus.pl umożliwia Klientom zamieszczanie recenzji i opinii na temat produktów na stronach www.anfaus.pl. Opinii i recenzji można dokonać bezpośrednio na stronie wybranego produktu.

CENY

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych anfaus.pl są podawane w polskich złotych (PLN). Cena każdego produktu podawana jest jako cena brutto. Ceny brutto zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT. Ceny prezentowane na stronach www.anfaus.pl i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Handlowego. Ceną wiążącą dla stron jest cena, która została potwierdzona przez Klienta w momencie potwierdzenia zamówienia. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny brutto. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

 1. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym www.anfaus.pl wystawiane są faktury VAT. Stosownie przy tym do treści przepisów obowiązującej aktualnie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r.w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, rozliczania zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97 poz.971, § 12 ust. 1), podpis Klienta – jako Nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji Nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy Kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego Kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na niego jako podmiot gospodarczy.

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie w sklepie internetowym anfaus.pl można złożyć w następujący sposób:

  a) za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) sklepu internetowego Wyboru produktów dokonuje się on-line, umieszczając je w „koszyku”, którego zawartość jest następnie rejestrowana przez system informatyczny sklepu, który wysyła informację zwrotną na podany adres poczty elektronicznej. Sposób ten umożliwia szybką obsługę zamówienia. Po dokonaniu zamówienia (przyciśnięcie przycisku „Aby potwierdzić złożone zamówienie prosimy o kliknięcie poniższego odnośnika: „) do Klienta wysyłana jest automatycznie wiadomość z parametrami transakcji i potwierdzeniem dokonanego zamówienia.

  b) pocztą elektroniczną wysłaną pod adres: pinowik@op.pl Zamówienie takie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów. Zamówienie zostanie potwierdzone przez handlowca za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie.

Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia. O realizacji decyduje numer zamówienia, w związku z czym preferowaną formą składania zamówień jest ich składanie przez system sklepu internetowego, co gwarantuje natychmiastowe nadanie numeru zamówienia.

 1. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu maksymalnie 12 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 9.00-17.00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Klienta. W tym czasie do Klienta zostanie wysłany e-mail z informacją o parametrach transakcji, w tym terminie wydania towaru do wysyłki. Dopuszcza się również telefoniczną formę potwierdzenia zamówienia.
 2. W szczególnych przypadkach sprzedawca zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zamówienia do realizacji (np. z powodu braku towaru na magazynie).

MOMENT ZAWARCIA WIĄŻĄCEJ UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili uzgodnienia drogą e-mailową treści zamówienia wysłanego przez Klienta lub osobę występującą w jego imieniu akceptującego warunki określone przez anfaus.pl dotyczące sposobu realizacji tego zamówienia lub, jeśli wskaże taką możliwość pracownik anfaus.pl, w momencie zapłaty zaliczki lub za całe zamówienie.
 2. Dokonana przez Klienta wpłata zaliczki na poczet towaru będącego przedmiotem zawartej umowy sprzedaży zaliczana jest na poczet ceny wynikającej z umowy sprzedaży.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez handlowca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Czas ten zależy od dostępności zamawianych towarów w magazynie anfaus.pl lub w magazynach dostawców. W przypadku zamówień składających się z więcej niż jednego towaru, czas zależy od dostępności wszystkich towarów, gdyż przesyłki są wysyłane dopiero po skompletowaniu wszystkich elementów zamówienia. Istnieje możliwość podzielenia zamówienia na partie, Klient musi jednak takie przypadki uzgodnić indywidualnie ze sprzedawcą.

W przypadku produktów, o których na stronach www.anfaus.pl dostępne są informacje na temat ich dostępności, dane takie należy traktować informacyjnie. Wiążące w tym zakresie są terminy zawarte w potwierdzeniu zamówienia.

Jeśli na stronie danego produktu nie podano informacji na temat terminu jego dostawy, to zgodnie z ustawą z 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 31 marca 2000r. nr 22, poz. 271), dotrze on do Klienta w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia.

Towary, w których powyższy termin nie jest gwarantowany są z reguły produktami wytwarzanymi w krótszych seriach i na zamówienie lub nowościami, a konieczność dłuższego oczekiwania jest w ich przypadku wskazana w opisie danego produktu.

Za opóźnienia w dostawie wynikające z winy firm kurierskich, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia po uprzednim poinformowaniu Klienta.

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)

 1. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez klienta w chwili składania zamówienia:

  a) Realizacja zamówienia rozpoczyna się w zależności od wybranej przez Klienta formy płatności:

  – w przypadku wyboru płatności przelewem – w momencie zaksięgowania na koncie sprzedającego przelewu na pełną kwotę obejmującą całkowitą wartość sprzedanych towarów wraz z kosztami dodatkowymi, w tym opłatą za dostarczenie towaru

– w przypadku płatności za pobraniem – po potwierdzeniu przez Klienta zamówienia, za wyjątkiem przypadku określonego w p. 13 c) tego regulaminu, kiedy to do rozpoczęcia realizacji konieczne jest uiszczenie zaliczki,
b) Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone – koszty ubezpieczenia ponosi sprzedawca.

 1. c) Możliwy jest bezpośredni odbiór towaru przez Klienta z miejsca wskazanego przez sprzedawcę. Warunki takiego odbioru ustalane są podczas potwierdzenia zamówienia.

PŁATNOŚCI

 1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.

  a) za pobraniem – płatne kurierowi przy odbiorze towaru

  b) przedpłatą na konto

  c) w przypadku zakupów wszystkich towarów, w szczególności nietypowych, sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo żądania zaliczki.

 

GWARANCJA

 1. Wszystkie fabrycznie nowe produkty dostępne w sklepie anfaus.home.pl są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji zależy od producenta.
 2. Do każdego nowego towaru dołączona jest karta gwarancyjna. Wszystkie problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta.
 3. W przypadku, gdy Nabywcą jest firma lub osoba prowadząca działalność gospodarczą, dla niektórych towarów i u wybranych producentów mogą wystąpić ustalone przez nich obostrzenia dotyczące warunków gwarancji.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

 1. Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu anfaus.home.pl, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia Klienta.
 2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot zostanie przez sprzedawcę przyjęty tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym, nie nosi śladów użycia ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Dotyczy to również oryginalnego opakowania. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć oryginał paragonu lub kserokopię faktury VAT i dostarczyć do firmy ANFAUS Piotr Nowik na adres kontaktowy osobiście lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty przesyłki w przypadku zwrotu towaru pokrywa Klient.
 3. Zwrot uiszczonej przez Klienta ceny towaru zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia dokonania przez Klienta zwrotu towaru na podane przez Klienta konto.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

  a) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ ORAZ PROCEDURY REKLAMACYJNE

 1. Niezależnie od gwarancji producenta w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Klienta będącego osobą fizyczną, bez związku z jego działalnością gospodarczą (tj. przez konsumenta), wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).
 2. Sprzedawca, pomimo dołożenia wszelkich starań nie może zagwarantować, że dane zamieszczone w systemie sklepu anfaus.pl nie zawierają błędów, w szczególności z przyczyn wynikających z cytowania opisów dostarczanych przez producentów lub dystrybutorów towarów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z działem handlowym.
 3. W chwili odbioru przesyłki z placówki pocztowej lub od kuriera należy sprawdzić będąc jeszcze w placówce pocztowej, w której dokonujemy odbioru lub odpowiednio w obecności kuriera dostarczającego nam przesyłkę czy towar nie uległ uszkodzeniu w transporcie – należy tego dokonać poprzez otworzenie opakowania i weryfikacje stanu samego towaru. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niezgodności z zamówieniem czy okradzenia przesyłki w transporcie.

W przypadku, gdy towar nosi znamiona uszkodzenia lub jest niekompletny należy w obecności kuriera dostarczającego nam przesyłkę lub w placówce pocztowej w której dokonujemy odbioru sporządzić protokół szkody.

 1. W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz klienta będącego osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą):

  a) sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową

  b) sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru

 2. c) kupujący traci uprawnienia (do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy
 3. d) sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 4. W przypadku niezgodności towaru z umową, pisemną reklamacją należy wysłać adres sklepu kabinyprysznicowe.sklepy.pl. Reklamacja musi być sporządzona w formie pisemnej i zawierać określenie dlaczego i w jakim zakresie towar jest niezgodny z umową, a także precyzyjnie określać, jakiej formy reklamacji Klient się domaga (naprawa, wymiana towaru, odstąpienie od umowy itp.)
 5. W przypadku terminowego i formalnie prawidłowego złożenia reklamacji kupujący, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w pierwszej kolejności może żądać wyłącznie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Kupujący nie może jednak zgłaszać takich roszczeń w przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Dopiero jeżeli z podanych wyżej przyczyn kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy – od umowy nie może on jednak odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna – w takim wypadku kupujący może jedynie dochodzić innych roszczeń (wymiana lub naprawa, a w następnej kolejności obniżenie ceny towaru).
 6. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamacji kupującego sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienie lub nieuwzględnienia jego reklamacji.
 7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia nie istnienia wady , montaż nie zgodny z instrukcja montażu dostarczonego przez producenta, importera lub niezgodności towaru z umową albo w przypadku uszkodzenia lub pogorszenia towaru z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z przyczyn dotyczących Klienta lub użytkownika towaru, Klient może zostać obciążony kosztami związanymi z reklamacją.
 8. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie, chemicznie lub z innych przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.
 9. W przypadku gdy kupującym nie jest osoba fizyczna, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń). Firma ANFAUS prowadząca sklep internetowy kabinyprysznicowe.sklepy.pl nie będzie udostępniać danych osobowych Klienta żadnym osobom, firmom ani innym podmiotom trzecim, poza biorącymi bezpośredni udział w procesie sprzedaży i dostawy towaru.
 2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych – firmy ANFAUS Piotr Nowik, w formie pisemnej (dopuszcza się formę elektroniczną).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje i ceny znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.anfaus.home.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
 2. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Zespół firmy ANFAUS Piotr Nowik dołożył wszelkich starań, aby publikowane na stronach www.anfaus.home.pl informacje były zgodne z prawdą i wolne od błędów, ale firma ANFAUS zastrzega sobie prawo do popełniania błędów.
 3. Różnice wynikające z postrzegania przez Klienta towaru za pośrednictwem jego sprzętu komputerowego (np. różnice w kolorach) i wynikające z parametrów i ustawień tego sprzętu nie mogą być podstawą do reklamacji i zwrotu towaru.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl